Home
1. Kulturfest der Jenischen Singen 17./18.9.2004
01jenischesFestSingen01.jpg
01jenischesFestSingen01.jpg
02jenischesFestSingen02.jpg
02jenischesFestSingen02.jpg
03jenischesFestSingen03.jpg
03jenischesFestSingen03.jpg
04jenischesFestSingen04.jpg
04jenischesFestSingen04.jpg
05jenischesFestSingen05.jpg
05jenischesFestSingen05.jpg
06jenischesFestSingen06.jpg
06jenischesFestSingen06.jpg
07jenischesFestSingen07.jpg
07jenischesFestSingen07.jpg
09jenischesFestSingen09.jpg
09jenischesFestSingen09.jpg
10jenischesFestSingen10.jpg
10jenischesFestSingen10.jpg
11jenischesFestSingen11.jpg
11jenischesFestSingen11.jpg
12jenischesFestSingen12.jpg
12jenischesFestSingen12.jpg
13jenischesFestSingen13.jpg
13jenischesFestSingen13.jpg
14jenischesFestSingen14.jpg
14jenischesFestSingen14.jpg
15jenischesFestSingen15.jpg
15jenischesFestSingen15.jpg
16jenischesFestSingen16.jpg
16jenischesFestSingen16.jpg
17jenischesFestSingen17.jpg
17jenischesFestSingen17.jpg
18jenischesFestSingen18.jpg
18jenischesFestSingen18.jpg
19jenischesFestSingen19.jpg
19jenischesFestSingen19.jpg
20jenischesFestSingen20.jpg
20jenischesFestSingen20.jpg
21jenischesFestSingen21.jpg
21jenischesFestSingen21.jpg
22jenischesFestSingen22.jpg
22jenischesFestSingen22.jpg
25jenischesFestSingen25.jpg
25jenischesFestSingen25.jpg
27jenischesFestSingegn27.jpg
27jenischesFestSingegn27.jpg
28jenischesFestSingen28.jpg
28jenischesFestSingen28.jpg
29jenischesFestSingen29.jpg
29jenischesFestSingen29.jpg
30jenischesFestSingen30.jpg
30jenischesFestSingen30.jpg
31jenischesFestSingen31.jpg
31jenischesFestSingen31.jpg
32jenischesFestSingen32.jpg
32jenischesFestSingen32.jpg
33jenischesFestSingen33.jpg
33jenischesFestSingen33.jpg
34jenischesFestSingen34.jpg
34jenischesFestSingen34.jpg
35jenischesFestSingen35.jpg
35jenischesFestSingen35.jpg
36jenischesFestSingen36.jpg
36jenischesFestSingen36.jpg
37jenischesFestSingen37.jpg
37jenischesFestSingen37.jpg
38jenischesFestSingen38.jpg
38jenischesFestSingen38.jpg
39jenischesFestSingen39.jpg
39jenischesFestSingen39.jpg
41jenischesFestSingen41.jpg
41jenischesFestSingen41.jpg
42jenischesFestSingen42.jpg
42jenischesFestSingen42.jpg
43jenischesFestSingen43.jpg
43jenischesFestSingen43.jpg
44jenischesFestSingen44.jpg
44jenischesFestSingen44.jpg
45jenischesFestSingen45.jpg
45jenischesFestSingen45.jpg
46jenischesFestSingen46.jpg
46jenischesFestSingen46.jpg
47jenischesFestSingen47.jpg
47jenischesFestSingen47.jpg
48jenischesFestSingen48.jpg
48jenischesFestSingen48.jpg
49jenischesFestSingen49.jpg
49jenischesFestSingen49.jpg
50jenischesFestSingen50.jpg
50jenischesFestSingen50.jpg

Startseite www.jenisch.info

Verein der Jenischen e.V. an der Kulturnacht 2005
Generalversammlung 2005
Pressetext zum jenischen Kulturfest 2004
Bericht von der Pressekonferenz am 7.9.2004
Singener Wochenblatt 7.1.2004: Gründung des Vereins
Fotos vom jenischen Ball
Bericht von www.thata.ch
Startseite www.jenisch.info